ISSN 2306-0557
Home > Contact Us

Contact Us

Ph.D Matilda Likaj Shaqiri

Managing and Vice Editor,

Hëna e Plotë “Bedër” University,

Rruga Jordan Misja Tirana/ Albania

Tel: +35542419200
Email: [email protected]